Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Voortgang

Tot aan 2023 werken verschillende organisaties aan het nieuwe recreatiegebied.

Hoe ziet de planning eruit?

 

Voorbereiding

 

Het gestorte materiaal op de voormalige afvalberging heeft een aantal jaren nodig om in te klinken, zodat een stevige en stabiele ondergrond ontstaat. In deze periode zijn bouwstoffen aangevoerd om de vormgeving af te maken. De eindafwerking is 1,2 tot 1,5 meter dik. Omdat het om een gebied van 55 hectare gaat, moeten er grote hoeveelheden grond worden aangevoerd. 

 

Op het voorterrein van de voormalige afvalberging blijft een kleinschalig bedrijventerrein van ongeveer vier hectare bestaan. Dat terrein en de daar aanwezige kade kunnen worden gebruikt voor overslag en tijdelijke opslag van materialen. In de toekomst zal dit bedrijventerrein in gebruik blijven en zich verder ontwikkelen.

 

Ter voorbereiding op de aanbesteding is een eindafwerkingsplan opgesteld. Het eindafwerkingsplan concretiseert op hoofdlijnen de planvorming met betrekking tot de aanleg van de bovenafdichting (wettelijke verplichting) en de recreatieve inrichting (nabestemming).

 

Bovenafdichting en inrichting recreatiegebied

 

Over het gestorte afval wordt een bovenafdichting aangebracht. De bovenafdichting bestaat onder andere uit een laag grond waarop het recreatiegebied wordt aangelegd.

 

Het gaat om een parkachtig landschap dat bestaat uit grasland en groepen bomen en struikgewas. Het nieuwe gebied is geschikt voor fietsers en wandelaars.

 

De uitvoering van de aanlegwerkzaamheden van de bovenafdichting en de recreatieve inrichting worden uitgevoerd door KWS. De aanleg van de bovenafdichting en recreatieve inrichting zal naar verwachting vanaf de aanbesteding tot en met medio 2022 plaatsvinden.

 

Overdracht nazorg en recreatieve ingebruikname

 

De verwachting is dat het nieuwe gebied vanaf 2023 open is voor publiek.

 

De Gemeente Dordrecht gaat de recreatieve inrichting van het park beheren. De uitvoering van het beheer zal naar verwachting door het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch worden verzorgd. De provincie Zuid-Holland beheert de systemen die bodem en lucht beschermen. Deze nazorg is eeuwigdurend.