Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Veelgestelde vragen

 1. Hoe gaat het recreatieterrein eruit zien?

  Het nieuwe recreatieterrein is geschikt voor fietsers en wandelaars, om en op de Merwedeheuvel worden paden aangelegd. Verder is er grasland en zullen er bomen en struikgewas worden aangeplant.

 2. Waarom wordt de afvalberging omgevormd tot een recreatiegebied?

  Al voor de ingebruikname van afvalberging Derde Merwedehaven, in 1993, heeft de gemeente Dordrecht aangegeven dat het gebied na beëindiging van de stortactiviteiten een recreatieve bestemming zou moeten krijgen. Het naastgelegen recreatiegebied, de Hollandse Biesbosch, wordt druk gebruikt en er is behoefte aan uitbreiding. Als uiterlijk in 2024 het recreatiegebied in gebruik wordt genomen, is aan deze behoefte voldaan.

 3. Wanneer is de bovenafdichting en recreatieve inrichting klaar?

  Naar verwachting wordt het nieuwe gebied opengesteld voor het publiek vanaf 2024. De bovenafdichting en recreatieve inrichting worden aangelegd door Derde Merwedehaven B.V. in samenwerking met PROAV N.V. Vervolgens wordt het terrein in het kader van de nazorg overgedragen aan de Provincie Zuid-Holland en voor recreatief gebruik aan de Gemeente Dordrecht. De Gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen. De Provincie Zuid-Holland draagt de verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg.

 4. Wie zijn er bij het project betrokken?

  • Derde Merwedehaven BV
  • Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (PROAV)
  • Gemeente Dordrecht
  • Provincie Zuid-Holland
  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
 5. Wat wordt er gedaan bij het aanbrengen van de bovenafdichting?

  Over het gestorte afval wordt een bovenafdichting aangebracht, onder andere om te voorkomen dat regenwater toegang heeft tot de ondergrond. De bovenafdichting is in totaal 1,2 tot 1,5 meter dik en wordt van boven tot onder als volgt opgebouwd:

  • Leeflaag van grond
  • Drainagemat
  • Dichte laag bestaande uit een minerale afdichting en/of folie
  • Steunlaag

  Daarna wordt het gebied ingericht.

 6. Hoe komt het recreatieterrein tot stand?

  Derde Merwedehaven BV en PROAV N.V. hebben het plan voor de bovenafdichting en de recreatieve inrichting opgesteld. De gemeente Dordrecht was betrokken bij het opstellen van het eindafwerkingsplan. Dit plan is vervolgens goedgekeurd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De aanleg van de bovenafdichting en de recreatieve inrichting zal worden uitbesteed aan een aannemer. De provincie Zuid-Holland voert de eeuwigdurende nazorg van de afvalberging uit, nadat het gebied in gebruik is genomen. De gemeente Dordrecht beheert en onderhoudt de recreatieve inrichting hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met het Parkschap. Deze organisatie beheert ook het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch.

 7. Waarom duurt het zo lang voordat het recreatieterrein klaar is?

  Uiterlijk op 1 januari 2024 moet het nieuwe gebied klaar zijn. De rustperiode is nodig om het gestorte materiaal voldoende te laten inklinken, zodat een stabiele ondergrond ontstaat voor de bovenafdichting. Te veel verzakking zou beschadiging van de bovenafdichting kunnen veroorzaken. De zakking van het bovenvlak wordt gedurende de rustperiode gemonitord.

 8. Is het veilig om in de buurt van de afvalberging te lopen?

  Ja, er worden beschermende maatregelen genomen om het omliggende milieu te beschermen. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina Bescherming van het milieu

 9. Als ik straks over het recreatieterrein loop, dan loop ik eigenlijk over het afval. Is dat wel veilig?

  Ja, de afvalberging is goed en veilig afgeschermd door de bovenafdichting.
 10. Wordt de veiligheid ook na de oplevering van het nieuwe gebied gecontroleerd?

  Om de veiligheid te garanderen zijn meerdere milieubeschermingsmaatregelen genomen. De provincie Zuid-Holland houdt vanwege de nazorgverplichting de werking van deze maatregelen permanent in de gaten. De voorzieningen worden doorlopend onderhouden en zo nodig vervangen.

 11. Vindt er nog steeds op en overslag van afval plaats?

  In de buurt van de voormalige afvalberging blijft, aan de kade, een kleinschalig bedrijventerrein van ongeveer 4 hectare bestaan. De kade en het bedrijventerrein zullen gebruikt worden voor aanvoer en opslag van materialen voor de eindafwerking. In het bestemmingsplan wordt aangegeven welke bedrijven zich op het bedrijventerrein kunnen gaan vestigen.