Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Disclaimer

Op deze website vindt u algemene informatie over activiteiten met betrekking tot Merwedeheuvel. Derde Merwedehaven B.V. streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig, onjuist of indicatief is. Derde Merwedehaven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige, onjuiste of indicatieve informatie.

 

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Derde Merwedehaven B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Voor informatie over Merwedeheuvel op websites van derden draagt Derde Merwedehaven B.V. eveneens geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Derde Merwedehaven B.V. en van derden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Derde Merwedehaven B.V. (onderdelen van de website) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.