Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Korte geschiedenis

Eind jaren ’60 legde de gemeente Sliedrecht de Derde Merwedehaven aan. Door een gemeentelijke herindeling valt het terrein sinds 1970 onder de gemeente Dordrecht. Tegen de verwachting in vestigden zich maar weinig bedrijven op het terrein. In die periode zocht de provincie Zuid-Holland naar een geschikte locatie voor een afvalberging en sloot hiervoor eind jaren 80 een convenant met de gemeente Dordrecht. In 1993 werd het eerste afval op afvalberging Derde Merwedehaven gestort en was de afvalberging een feit.

 

Heuvellandschap

Sindsdien is op een oppervlakte van 50 hectare ruim 9 miljoen m3 afval verwerkt. Het landschap veranderde van een havengebied in een heuvellandschap met hoogten tot ongeveer 30 meter. Een klein gedeelte van de haven is in stand gebleven.

 

Vervroegde sluiting

Oorspronkelijk zou de afvalberging op 1 januari 2017 de activiteiten stopzetten. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, exploitant Derde Merwedehaven B.V. en provinciaal afvalbedrijf PROAV N.V. kwamen eind 2010 overeen om dat te vervroegen.

 

Nieuwe toekomst

Sinds 1 januari 2013 is de stort van afvalstoffen gestopt en wordt begonnen met de afwerking van de afvalberging. Vanaf dat moment werken de inititiatiefnemers aan de aanleg van een nieuw recreatiegebied dat vanaf 2023 toegankelijk zal zijn voor het publiek.