Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Betrokken organisaties en verantwoordelijkheden

Derde Merwedehaven B.V.

Derde Merwedehaven B.V. is de vergunninghouder en exploitant van de afvalberging. Derde Merwedehaven B.V. is een werkmaatschappij van Indaver Nederland B.V.

 

Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV (PROAV)

PROAV is de eigenaar van de grond, Derde Merwedehaven en PROAV zijn samen verantwoordelijk voor de aanleg en bovenafdichting van de afvalberging en de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel.

 

Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht is samen met PROAV en Derde Merwerdehaven initiatiefnemer van de recreatieve inrichting. Het plan voor de bovenafdichting en de recreatieve inrichting is opgesteld door de exploitant en de eigenaar van het terrein. De gemeente Dordrecht is bij dit plan betrokken. Het plan is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Eventuele toekomstige aanvullingen op de recreatieve inrichting worden door de gemeente Dordrecht gerealiseerd.

 

De Gemeente Dordrecht zal een afspraak maken met het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch over het beheer. Meer informatie: www.np-debiesbosch.nl.

 

Provincie Zuid-Holland

Nadat de afvalberging formeel is gesloten, wordt de eeuwigdurende nazorg uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. Meer informatie: www.zuid-holland.nl.

 

Nazorg houdt onder meer in: de controle en het beheer van de gesloten stortplaats, inclusief tijdige vervanging van de voorzieningen zodat verontreiniging van de omgeving wordt voorkomen.

 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De omgevingsdienst voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Deze dienst keurt het eindafwerkingsplan goed en is toezichthouder op de naleving van de omgevingsvergunning. Meer informatie: www.ozhz.nl.