Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Start werkzaamheden Fase 1 (Sliedrecht zijde)

Zoals uitgelegd tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juni jl., start de inrichting van Merwedeheuvel met werkzaamheden aan de kant van de Merwede / gemeente Sliedrecht (Fase1). Deze week start KWS Infra met het graven van een aantal proefsleuven. Deze actie is erop gericht de dikte van de tijdelijke afdeklaag van grond te controleren, om zeker te stellen dat met profileren en egaliseren ter plaatse van het compartiment met asbesthoudend afval niet met dit afval in aanraking wordt gekomen.

 

Eind juni verlegt de aannemer een aantal kabels en leidingen en start met het profileren en egaliseren van de afdeklaag (grond) op de Merwedeheuvel. KWS Infra gaat hierbij groot materieel inzetten, zoals kranen en bulldozers. Bijgevoegd een foto van vergelijkbare werken, genomen op een andere voormalige stortplaats, om een indruk te geven van de activiteit die waarneembaar zal zijn op de Merwedeheuvel.

Na het profileren en egaliseren volgt het aanbrengen van de steunlaag, gevolgd door de afdichtende lagen en de afdekgrond. Naar verwachting kunnen we vanaf september inzaaien opdat dit najaar de Merwedeheuvel aan de kant van Sliedrecht weer groen kleurt.

 

Wilt u meer weten? Klik hier en bekijk de presentatie over de projectfasering, werkzaamheden inclusief de  bijbehorende planning.

 

Terug naar overzicht