Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Revisie/vervanging stortgasmotoren

Binnenkort zal worden gestart met de revisie/vervanging van de stortgasmotoren en koelsystemen waarmee vanuit stortgas elektriciteit wordt geproduceerd. De huidige stortgasmotoren zijn in verband met leeftijd aan vernieuwing toe. Vanwege afgenomen stortgashoeveelheden worden capaciteiten gereduceerd. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van een bij het bevoegd gezag ingediende melding.

 

In verband met deze werkzaamheden zal tijdelijk minder stortgas kunnen worden benut en zal tijdens werkuren stortgas worden afgefakkeld. De verwachting is dat ondanks de werkzaamheden aan het in de omgevingsvergunning opgenomen minimale benuttingspercentage kan worden voldaan. Door de revisie/vervanging is tevens gegarandeerd dat aan de binnenkort aangescherpte NOx emissienorm vanuit het Activiteitenbesluit zal worden voldaan.

Terug naar overzicht