Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Project Inrichting Merwedeheuvel loopt vertraging op

Bij deze willen wij u informeren over de stand van zaken rondom inrichting van het toekomstige recreatiegebied Merwedeheuvel. Zoals vermeld tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juni jl., is begin juli gestart met werkzaamheden aan de kant van de Merwede / gemeente Sliedrecht (fase 1). De aannemer heeft de voorbereidende werkzaamheden (o.a. maaien en verleggen van kabels) afgerond. Ook de fase van profileren en egaliseren is begin augustus voltooid (zie foto).

Vanwege een tekort aan materiaal voor de steunlaag is de uitvoering tijdelijk zo goed als stil gevallen. Zodra de aannemer kan beschikken over voldoende geschikt materiaal, zullen we u informeren over de hervatting van de werkzaamheden en de aangepaste projectplanning.

 

 

Terug naar overzicht