Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Persbericht: Startschot voor inrichting recreatiegebied Merwedeheuvel

Op dinsdag 6 maart gaven directeur van KWS Infra Zwijndrecht Pieter Ahsman en directeur van Indaver Nederland Peter Louwman het startschot voor het project eindafwerking afvalberging Derde Merwedehaven. Met de handtekening onder de aannemingsovereenkomst start officieel de ombouw van de voormalige afvalberging tot recreatiegebied Merwedeheuvel.

 

De aanleg van de bovenafdichting en recreatieve inrichting zal fasegewijs plaatsvinden en een aantal jaren in beslag nemen. De verwachting is dat recreatiegebied Merwedeheuvel vanaf 2023 open is voor publiek. Binnenkort volgt een informatie-bijeenkomst voor geïnteresseerden om de projectfasering en bijbehorende werkzaamheden toe te lichten.

 

Aan de ondertekening is een zorgvuldige voorbereiding voorafgegaan. Na goedkeuring van het eindafwerkingsplan in 2014, bereikten betrokken organisaties overeenstemming over het landschapsontwerp in 2015. Vervolgens is het bestek voor de ombouw van afvalberging Derde Merwedehaven tot recreatiegebied Merwedeheuvel opgesteld en het selectieproces voor de aannemer gestart.

 

Korte geschiedenis

Eind jaren ’60 legde de gemeente Sliedrecht de Derde Merwedehaven aan. Door een gemeentelijke herindeling valt het terrein sinds 1970 onder de gemeente Dordrecht. Tegen de verwachting in vestigden zich maar weinig bedrijven op het terrein. In die periode zocht de provincie Zuid-Holland naar een geschikte locatie voor een afvalberging en sloot hiervoor eind jaren 80 een convenant met de gemeente Dordrecht. In 1993 werd het eerste afval op afvalberging Derde Merwedehaven gestort en was de afvalberging een feit. Sindsdien is op een oppervlakte van ruim 50 hectare ruim 9 miljoen m3 afval verwerkt. Het landschap veranderde van een havengebied in een heuvellandschap met hoogten tot ongeveer 30 meter.

Oorspronkelijk zou de afvalberging op 1 januari 2017 de activiteiten stopzetten. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, exploitant Derde Merwedehaven B.V. en grondeigenaar PROAV N.V. (het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV) kwamen eind 2010 overeen om dat te vervroegen. Sinds 1 januari 2013 is de berging van afvalstoffen gestopt en zijn de voorbereidingen gestart voor afwerking van de afvalberging en de aanleg van het nieuwe recreatiegebied genaamd Merwedeheuvel. Dit recreatiegebied sluit aan op Hollandse Biesbosch, dat ook voor recreatie wordt gebruikt. 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

 

Over KWS
Wegen en openbare ruimten. Over land en water. Boven en onder de grond. Koninklijke VolkerWessels onderneming KWS ontwerpt, bouwt, onderhoudt, beheert en exploiteert infra. Met acht vestigingen en diverse dochters, deelnemingen en eigen materieel biedt KWS een waaier aan disciplines, dichtbij de klant. Van advies tot asfaltproductie. Van specialismes als grondverzet, rioleringen en waterbouw tot kleinschalig werk voor gemeenten en particulieren. Ook werken we als marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt aan omvangrijke multidisciplinaire projecten waarin we de complete infrastructuur realiseren. Voor meer informatie over het bedrijf, bekijkwww.kws.nl.

 

Over de opdrachtgevers Derde Merwedehaven B.V. en Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV (PROAV)
Derde Merwedehaven B.V. is de vergunninghouder en exploitant van de afvalberging (Derde Merwedehaven B.V. is een werkmaatschappij van Indaver Nederland B.V.). Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV (PROAV) is de eigenaar van de grond. Derde Merwedehaven en PROAV zijn samen verantwoordelijk voor de aanleg en bovenafdichting van de afvalberging en de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel. 

 

 

Terug naar overzicht