Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Onderhoud aan stortgasleidingen

Het gestorte afval op de voormalige afvalberging heeft een aantal jaren nodig om in te klinken, zodat een stevige en stabiele ondergrond ontstaat. Tijdens dit inklinken zakt de bodem, waardoor het leidingstelsel voor de afvoer van stortgas naar de stortgasbenuttingsinstallatie op een aantal plekken ook verzakt is. Hierdoor kan condenswater zich ophopen in de gasleidingen, wat het stortgastransport belemmert. De komende weken gaan we deze verzakkingen verhelpen.

Tijdens deze periode tillen we met een kraan de stortgasleidingen op, om verzakkingen op te vullen met extra grond. Na voltooiing van de ophogingen liggen alle stortgasleidingen weer exact goed geplaatst zodat de stortgasbenutting ongestoord z’n doorgang kan vinden.

 

Terug naar overzicht