Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Aankondiging snoeiwerkzaamheden op de Merwedeheuvel

Tijdens de informatiebijeenkomst van 25 januari jongstleden hebben wij onze plannen voor de ombouw van de afvalberging tot recreatiegebied Merwedeheuvel gepresenteerd. Onze aanpak van de eindafwerking en recreatieve inrichting zal gefaseerd verlopen. Volgens plan start de eerste fase van de eindafwerking in 2018 op het gedeelte evenwijdig aan de Beneden Merwede, het gedeelte tegenover Sliedrecht. Zoals aangekondigd gaan we in 2017 struiken en bomen langs de Beneden Merwede verwijderen.

 

Snoeiwerkzaamheden in 2017

Tussen de Beneden Merwede en de Merwedeheuvel staan twee rijen met struiken. De eerste langs de oever van de Beneden Merwede en de tweede op een grondwal aan de voet van de Merwedeheuvel. Laatstgenoemde grondwal krijgt een nieuwe bestemming. Hier is de toekomstige ringsloot voor de afwatering van de Merwedeheuvel gepland . De op onderstaande foto omcirkelde struiken worden binnenkort  verwijderd. Begin maart wordt gestart met het rooien van de struiken. Voor het intreden van de lente worden de wilgen rondom de hele locatie gesnoeid.

 

De struiken langs de oever van de Beneden Merwede worden eind 2018 of begin 2019 verwijderd nadat op de zichtzijde van de Merwedeheuvel nieuwe beplanting volgens het landinrichtingsplan is aangebracht.

 

Terug naar overzicht