Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Impressie

Er is een eindafwerkingsplan dat in 2013 is opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag.

 

Het eindafwerkingsplan concretiseert op hoofdlijnen de planvorming met betrekking tot de aanleg van de bovenafdichting (wettelijke verplichting) en de recreatieve inrichting (nabestemming). Uitgangspunt is de aanleg van een sobere doelmatige recreatieve inrichting. Eventuele toekomstige aanvullingen op de recreatieve inrichting worden door de gemeente Dordrecht gerealiseerd.

 

Onderstaande impressie geeft weer hoe de Merwedeheuvel er in de toekomst uit kan gaan zien.